Doprava dostane v budúcom roku viac na svoje projekty

 Ministerstvo dopravy bude mať v budúcom roku viac finančných prostriedkov na cesty a železnice ako sa aktuálne prezentuje. V návrhu rozpočtu na rok 2019 má rezort dopravy o 20 miliónov eur menej, ale mimo rozpočtových tabuliek sme vyrokovali s ministerstvom financií finančnú rezervu vo výške 150 miliónov eur. Predpokladá sa aj navýšenie rozpočtu 200 miliónov eur v rámci realokácie eurofondov.

„Určite nemôžeme hovoriť o úspornom rozpočte. Po dlhých rokoch stagnácie som zvýšil dotáciu pre železnice o 20 miliónov eur,  t. j. na 270 miliónov eur. Keď k tejto sume pripočítame približne 230 miliónov eur, ktoré ŽSR dostanú z fondov EÚ, budú mať k dispozícii viac ako pol miliardy eur. Zároveň sa aj na cesty prvej triedy mal dnes navrhnutý rozpočet ešte zvýšiť,“uviedol minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Na rok 2019 plánje rezort dopravy v spolupráci s MF SR vyčleniť na cesty 1. triedy o 30 miliónov eur navyše tak, ako to bolo aj v tomto roku.  K tejto sume ešte rokujeme o vyčlenení približne 50 miliónov eur, ktoré chceme v spolupráci s MF SR vyčleniť na opravu vrchných vrstiev vozoviek. Tento program by mohol trvať štyri roky a celkovo by sa tak investovalo do pravidelnej údržby nad rámec už plánovanýcn zdrojov 200 miliónov eur.

Samozrejme by sme boli radšej, ak by bolo zdrojov viac, ale súčasná situácia odráža možnosti štátneho rozpočtu. Je úlohou manažmentu našich štátnych podnikov, aby hospodárne narábali s verejnými zdrojmi a zvýšenú dotáciu využili čo najlepšie,“ doplnil minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.