O projekte

Projekt NováDoprava.eu je otvorený všetkým, ktorí chcú meniť veci k lepšiemu. Pre nás všetkých, či sme v Prahe, Bratislave, Brne, Bruseli,… Stačilo už kritiky. Poďme hovoriť o tom, ako sa veci môžu meniť a menia k lepšiemu.

Máte záujem prezentovať svoje názory alebo projekty, ktoré sú určené na zlepšenie dopravy na Slovensku, v Čechách alebo v Európe? Máte záujem o spoluprácu? Radi sa s vami spojíme a vytvoríme vám priestor.

Ľubomír Tuchscher

tuchscher@gmail.com