Ředitelství silnic a dálnic zahajuje opravu dálnice D5 mezi Žebrákem a Cerhovicemi

Práce na rekonstrukci povrchu pravého dálničního pásu (směr Plzeň) dálnice D5 mezi Žebrákem a Cerhovicemi (km 34,660 – 43,623), který byl zprovozněn v roce 1995, budou zahájeny již tuto sobotu 28. března. Jedná se o pokračování velkoplošných oprav nevyhovujícího povrchu dálnice, které zde proběhly ve směru na Prahu v roce 2013. Letošní opravy omezí na čas i provoz odpočívky Záluží (Agip). 

„Při plánování dopravního omezení v rámci jednotlivých oprav dbáme především na to, aby uzavírka působila řidičům co nejmenší komplikace. Stanovené harmonogramy prací tak samozřejmě zohledňují předpokládané zvýšení intenzity provozu v exponovaných dnech. V rámci této opravy proto byla mezi první a druhou etapou naplánována dvoudenní prodleva, díky které nebudou v opravovaném úseku žádná omezení provozu při dopravní špičce po velikonočních svátcích“ konstatuje generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Oprava je rozdělena do čtyř etap. Práce začínají první etapou v sobotu 28. 3. 2015, kdy bude do soboty 4. 4. 2015 uzavřena levá strana mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Žebrák (EXIT 34). Ve směru na Prahu nebude možno z této křižovatky opustit dálnici a nájezd směrem na Prahu bude veden po objízdné trase.

Ve druhé etapě, která začne až ve středu 8. 4. 2015, bude uzavřen pravý jízdní pás (směr na Plzeň) a doprava bude vedena obousměrně v levém dálničním pásu v režimu 1 + 1. Sjezd a nájezd na MÚK Žebrák (EXIT 34) bude po celou dobu trvání uzavírky umožněn ve všech směrech. Na MÚK Cerhovice (EXIT 41) nebude umožněn sjezd a nájezd ve směru na Plzeň. Odpočívka Záluží vpravo (směr Plzeň) bude uzavřena.

Třetí etapa (od čtvrtka 7. 5. 2015 do středy 20. 5. 2015) je v podstatě zkrácenou verzí etapy druhé s tím, že omezení na Plzeň začne na km 37, tedy až za odpočívkou Záluží vpravo, čímž se otevře její provoz dříve, než budou dokončeny práce na opravě povrchu v celém úseku.

Ve čtvrté etapě (od středy 20. 5. 2015 do neděle 31. 5. 2015) budou uzavřeny levé jízdní pruhy v obou směrech. Práce budou probíhat ve středním dělícím pásu a provoz bude veden v pravých jízdních pruzích.

Provoz uzavírkou bude tedy převážně veden v režimu 1 + 1, což pro řidiče představuje jisté omezení, ale vzhledem k předpokládaným intenzitám provozu bude dálnice D5 i v místě uzavírky plynule průjezdná. V době dopravní špičky je důležité, aby řidiči respektovali pravidlo střídavého řazení a plynule se zařazovali na začátku uzavírky do volného jízdního pruhu.

Apelujeme na řidiče, aby v místě uzavírky respektovali dopravní předpisy a dodržovali nejvyšší dovolenou rychlost. Uzavírku je nutno projíždět při plné soustředěnosti na jízdu a nerozptylovat se probíhajícími pracemi či pohledem na případné dopravní nehody. Neodůvodněné zpomalení je přestupek stejně jako překročení nejvyšší dovolené rychlosti nebo nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly.

Tato oprava je součástí nového konceptu ŘSD stanoveném v roce 2011, kdy se opravy dálnic provádějí v dlouhých celcích, jež šetří finance a celkový čas omezení pro řidiče. Ročně je takto opraveno 5% délky sítě, což v dlouhodobém měřítku představuje trvale udržitelný stav vozovek tak, aby již nedocházelo k havarijním stavům, ke kterým došlo na dálnicích D1 a D2 či na rychlostní komunikaci R7.

Zdroj: ŘSD