Európsky parlament schválil postupné znižovanie hlučnosti vozidiel

 

flag_yellow_lowEurópsky parlament v stredu schválil sprísnenie limitov hlučnosti pre motorové vozidlá s cieľom ochrany verejného zdravia. Nová legislatíva tiež zavádza systém označovania, ktorý bude potenciálnych zákazníkov informovať o hlučnosti nových automobilov. Hybridné a elektrické vozidlá budú vybavené systémom zvukovej signalizácie, ktorý by chodcov varoval pred blížiacim sa automobilom.

Trvalé pôsobenie vysokých hladín hluku môže vyčerpať fyzické rezervy, narušiť funkciu jednotlivých orgánov a prispieť k vzniku kardiovaskulárnych chorôb. Podľa odhadov Európskej agentúry pre životné prostredie je polovica obyvateľstva miest vystavená hladine hluku nad úrovňou 55 dB.

 

„Konečný text, ku ktorému sme dospeli v rámci rokovaní trialógu, považujem za optimálny kompromis, ktorý prispeje k ochrane zdravia našich európskych občanov. Na druhej strane by však nemal spôsobiť stratu konkurencieschopnosti európskeho automobilového priemyslu. Som rád, že návrh si našiel širokú podporu naprieč politickými skupinami v Európskom parlamente,“ uviedol spravodajca Miroslav Ouzký (ECR, CZ) potom, ako Parlament schválil ním vyjednanú dohodu s ministrami členských štátov.

Prísnejšie limity hlučnosti

Nariadenie zavedie nové limity od 1. júla 2016, 2020, respektíve 2024. Prvá fáza by sa týkala výlučne typového schvaľovania nových vozidiel. Počas druhej a tretej fázy by došlo k ďalšiemu zníženiu limitov, ktoré by zároveň začali platiť pre všetky nové vozidlá vyrobené aspoň dva roky po znížení limitov (teda od roku 2022, prípadne od roku 2026).

Limity pre štandardné vozidlá by mali byť v priebehu dvanástich rokov znížené zo súčasných 74 dB na 68 dB. Vozidlá so silnejším motorom by mohli byť hlučnejšie maximálne o 1 – 9 dB v závislosti od pomeru ich výkonu k hmotnosti. Nové pravidlá znižujú najvyššiu povolenú hlučnosť aj pre najvýkonnejšie a zároveň najťažšie nákladné vozidlá (nad 12 ton) zo súčasných 81 db na 79 db.

Poslanci zároveň poznamenali, že hlučnosť automobilu ovplyvňuje aj povrch vozovky a pneumatiky.

Systém označovania emisií hluku

Parlament tiež zavádza systém označovania nových vozidiel, ktorý by spotrebiteľov informoval o emisiách hluku. Založený by mal byť na už existujúcich systémoch, ktoré poskytujú základný prehľad napríklad o emisiách CO2, spotrebe paliva či hlučnosti pneumatík.

Tiché nebezpečenstvo

 

 Poslanci zároveň vyjadrili znepokojenie nad nebezpečenstvom, ktoré pre chodcov a cyklistov predstavujú tiché elektrické a hybridné automobily. Parlament preto schválil povinnú inštaláciu systémov zvukovej signalizácie vozidla (Acoustic Vehicle Alerting System – AVAS) do nových typov hybridných automobilov od 1. júla 2019. Komisia by mala vypracovať požiadavky na nový systém do júla 2017.